Cookies

This website uses cookies for proper functioning of all its tools and features. To know more about cookies, read our Privacy policy

I accept cookies from this website

Hide

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI
USŁUGI AGREGACJI INFORMACJI BANQWARE

Prywatność i bezpieczeństwo danych mają ogromne znaczenie dla nas wszystkich w banqware. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, a jeśli masz jakieś pytania lub pytania dotyczące treści, napisz do nas na contact@banqware.com.

 

W niniejszej Polityce prywatności banqware jest czasami określane jako "my", "nas" lub "nasz". Dodatkowo, istnieją odniesienia do "Ty". W takich przypadkach "Użytkownik" może być użytkownikiem naszych Usług, będąc klientem naszego Partnera.

 

Przetwarzamy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem usług naszego APIHub oraz w celu świadczenia usług wymienionych w ramach korzystania z Twoich danych osobowych, poniżej (łącznie "Usługi").

I. DANE OSOBOWE

GROMADZENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podczas korzystania z naszych Usług będziemy mieli dostęp do Twoich danych osobowych ("Dane osobowe"), przechowywanych przez Dostawców Usług Płatniczych (tj. każdego dostawcy usług płatniczych, takiego jak bank który prowadzi rachunek płatniczy online w Twoim imieniu ("ASPSP").

 

Dane mogą obejmować imię, nazwisko, adres zarejestrowany do rachunku bankowego, informacje o rachunku płatniczym, saldo konta, transakcje. Sposób, w jaki uzyskujemy dostęp, wykorzystujemy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Usług, jest określony poniżej.

 

WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


Nasz Partner będzie kierował Cię do korzystania z naszych Usług, które będą obejmować przesyłanie informacji (w tym danych osobowych) dotyczących rachunków płatniczych ("Informacje o rachunku"), które przechowujesz u ASPSP (banku, dostawcy usług płatniczych) do Partnera po wyrażeniu Twojej zgody;
Należy sprawdzić zasady Partnera dotyczące prywatności danych. Jeśli Informacje o Rachunku użytkownika (w tym dane osobowe) są przesyłane od ASPSP za pośrednictwem naszego oprogramowania do Partnera, ten Partner (a nie banqware) jest za to odpowiedzialny.


W przypadku gdy użytkownik lub Partner polecił nam uzyskać dostęp do informacji i je przesłać, nasz system APIHub może łączyć lub agregować Informacje o Rachunku pobrane od wybranego ASPSP.

 

PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż uważamy za konieczne. Gromadzone przez nas informacje będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w celu:

 • realizacji celów określonych w sekcji "Wykorzystywanie danych osobowych" powyżej;
 • zgodnie z naszym uzasadnionym interesem;

lub przez okres wyraźnie wymagany przez obowiązujące przepisy dotyczące zachowania informacji do celów sprawozdawczości regulacyjnej.

Przy określaniu odpowiednich okresów przechowywania bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak:

 • nasze zobowiązania umowne i prawa w odniesieniu do danych;
 • obowiązek prawny na mocy obowiązującego prawa do przechowywania danych przez pewien okres czasu;
 • przedawnienia na mocy obowiązujących przepisów;
 • zarządzania nadużyciami finansowymi i ryzykiem;
 • (potencjalne) spory;
 • wytycznych wydanych przez odpowiednie organy ochrony danych.

W przeciwnym razie, gdy nie wymagamy już twoich informacji do powyższych celów bezpiecznie usuwamy Twoje dane.


USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH


Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.

Usuniemy Twoje dane osobowe:

 • niezwłocznie po tym, jak nie są już potrzebne do świadczenia Usług;
 • po rozwiązaniu Warunków świadczenia usług; i/lub
 • jeśli wycofasz swoją zgodę, a Twoja zgoda jest niezbędna do przechowywania danych.

II. UJAWNIENIE

Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe wybranym stronom trzecim, w tym Partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom, którzy pomagają nam w świadczeniu naszej Usługi. Zewnętrzni dostawcy, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, aby świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika.

Możemy również ujawnić Twoje Dane Osobowe innym stronom trzecim w przypadku, gdy:

 • Uważamy, że mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich Danych Osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, lub
 • w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków świadczenia usług i innych umów; lub
 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa banqware, naszych klientów lub innych osób.

 

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Dane, które od Ciebie zbieramy, nie będą przekazywane ani przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Informacje o Rachunku (w tym wszelkie Dane Osobowe) są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Powody przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • W celu wykonania umowy z Tobą lub Partnerem.

 

III. ZGODY

Podczas korzystania z naszych usług, wymagamy Twojej zgody na wykorzystanie tych Danych do:

 • pobierania informacji o Rachunku od ASPSP (w tym wszelkie Dane Osobowe);
 • przekazywania Informacji o Rachunku Partnerom, którzy skierowali Cię do nas;
 • ulepszania usług lub funkcjonalności APIHub.

 

IV. ZABEZPIECZENIA

Używamy standardowych metod szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych przesyłanych do Partnera za pomocą naszego APIHub. Po otrzymaniu Twoich informacji podejmujemy uzasadnione środki ostrożności, aby upewnić się, że nie zostaną utracone, niewłaściwie wykorzystane, dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone. Jeśli masz podejrzewasz, że bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zostało naruszone, skontaktuj się z nami natychmiast.

 

V. NIELETNI

Nasze Usługi są przeznaczone do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia.

 

VI. TWOJE PRAWA

ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH


Użytkownik ma prawo poprosić nas o podanie wszelkich danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat. Jeśli chcesz to zrobić, napisz do nas na contact@banqware.com, aby złożyć wniosek o dostęp podając:

 

 • Imię i nazwisko,
 • adres,
 • szczegóły Partnera, oraz
 • dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

 

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Jeśli po wyrażeniu zgody zmienisz zdanie, możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod naszym adresem lub na adres e-mail określony w powyższych informacjach kontaktowych.

 

VII. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany, które w przyszłości będziemy wprowadzać w naszej Polityce prywatności, zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, przesłane Partnerom. Prosimy o sprawdzanie aktualizacji w naszej polityce prywatności.

 

VIII. PYTANIA I INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które mamy na Twój temat, zarejestrować skargę lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem contact@banqware.com 

CONTACT

Headquarter in Belgium
Proudly developed in Poland

 

E-mail: contact@banqware.com 

 

Find us: 

SM inSM F

ABOUT US

Banqware is an API-driven platform for open banking solutions, allowing for banks and fintech companies to access a number of European banking APIs.
Banqware helps TPPs and banks quickly access open banking ecosystem and analyze banking data, allowing them to create bold and innovative solutions, as well as cross-sell and up-sell their existing product.

Copyright 2022 © banqware.com